• ซองแถบเทปสีน้ำตาลมัน ประเภท EMA
 
+ ขนาด (นิ้ว) 6x9, 6.3x9, 7x10, 9x12, 9x12.75, 10x12, 10x13, 10x14, 10x15
 
 
     
  HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS & EVENT | PAPER KNOWLEDGE | CONTACT US