ประวัติความเป็นมาของกระดาษ
กระดาษ (Paper) คำว่า กระดาษ ตรงกับคำว่า Paper ในภาษาอังกฤษ และคำว่า Paper มีรากศัพท์มาจาก คำว่า Papyrus อันเป็นภาษากรีก ซึ่งเรียกว่าวัสดุสำหรับใช้เขียนที่ชาวอียิปต์ได้คิดขึ้นในภาษาไทย คำว่า "กระดาษ" นั้น ไม่ใช่คำไทย แต่
+ READ MORE
     
 
สมบัติทางโครงสร้างของกระดาษ
1.น้ำหนักมาตราฐาน (basis weght หรือ grammage)
2.ความหนา (caliper)
3. ความสม่ำเสมอของเนื้อกระดาษ (formation)
+ READ MORE
     
 
ชนิดของกระดาษ
จากความแตกต่างของกรรมวิธี ในการผลิตกระดาษความแตกต่างของ เยื่อกระดาษ สารเคมี ตลอดจนเครื่องจักรในการผลิต จะมีผลทำให้ลักษณะของกระดาษมีความแตกต่างกัน ตามวัสดุพื้นฐานในการผลิต
+ READ MORE
     
 
 
  HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS & EVENT | PAPER KNOWLEDGE | CONTACT US