• ซองแอร์เมล์
 
+ สีขาว เบอร์ 6.5, 7, 9 (แบบหนา), 9 (แบบบาง), 9 (หน้าต่าง)
 
 
     
  HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS & EVENT | PAPER KNOWLEDGE | CONTACT US