• ซองจดหมายธรรมดา
 
+ สีขาว เบอร์ 4/100, 4/125AA , 6/100, 6/125, 6/125AA, 7/100W, 7/125, 7/125AA, 9/125, 9/125AA, 9/125B, 27/125, 27/125AA, 29/125, 29/125AA
 
+ สีชมพู เบอร์ 6/125, 6.5/125P, 7/125P, 27/125P, 29/125P
 
+ สีฟ้า เบอร์ 6/125B, 6.5/125B, 7/125B
 
+ สีครีม เบอร์ 9/125CR, 29/125CR
 
 
     
  HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS & EVENT | PAPER KNOWLEDGE | CONTACT US