• กระดาษถ่ายเอกสารสี
 
+ ยี่ห้อ Lion Colour
 
- - 80 แกรม ขนาด A-4 ฟ้าเข้ม, ชมพูเข้ม, เหลืองเข้ม, เขียวเข้ม, ชมพูอ่อน, เขียวอ่อน, ฟ้าอ่อน, ส้มอ่อน, ม่วงอ่อน, ครีม
 
     
  HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS & EVENT | PAPER KNOWLEDGE | CONTACT US