• Buffalo Skin (หนังช้าง)
 
+ กระดาษหนังช้าง
 
- - 230 แกรม ขนาด 25x35.5 ทุกสี
- - 160 แกรม ขนาด 25x35.5 ทุกสี
 
     
  HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS & EVENT | PAPER KNOWLEDGE | CONTACT US