• กระดาษลอกลาย
 
+ กระดาษลอกลายฟอกขาว
 
- CA 50 แกรม ขนาด 30X40
+ กระดาษลอกลายเทา
 
- CN 50 แกรม ขนาด 30X40
 
     
  HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS & EVENT | PAPER KNOWLEDGE | CONTACT US