• กระดาษแก้ว
 
+ กระดาษแก้วใส
 
- CN, JP 50 แกรม ขนาด 36X40
+ กระดาษแก้วขุ่น
 
- TW 40 แกรม ขนาด 20X30
 
     
  HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS & EVENT | PAPER KNOWLEDGE | CONTACT US