• กระดาษเคมีในตัว (Non Carbon Require Paper (NCR - Carbonless Paper))
 
+ กระดาษเคมีในตัว Phoenix (OJI)
 
- กระดาษเคมีบน (CB) 55 แกรม ขนาด 24x36 ขาว, ฟ้า, เขียว, ชมพู, เหลือง
- กระดาษเคมีกลาง (CFB) 51 แกรม ขนาด 24x36 ขาว, ฟ้า, เขียว, ชมพู, เหลือง
- กระดาษเคมีล่าง (CF) 56 แกรม ขนาด 24x36 ขาว, ฟ้า, เขียว, ชมพู, เหลือง
+ กระดาษเคมีในตัว CNP (COTCO)
 
- กระดาษเคมีบน (CB) 55 แกรม ขนาด 24x36 ขาว, ฟ้า, เขียว, ชมพู, เหลือง
- กระดาษเคมีกลาง (CFB) 51 แกรม ขนาด 24x36 ขาว, ฟ้า, เขียว, ชมพู, เหลือง
- กระดาษเคมีล่าง (CF) 56 แกรม ขนาด 24x36 ขาว, ฟ้า, เขียว, ชมพู, เหลือง
 
     
  HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS & EVENT | PAPER KNOWLEDGE | CONTACT US