• กระดาษลูกฟูก (Corrugated Sheet Board)
 
+ กระดาษแผ่นนอก (Double Face Liner Board) มี 5 ชนิด 1.) KS สีขาว น้ำหนัก 170 แกรม 2.) KA-Confidenz สีน้ำตาลทอง น้ำหนัก 125, 150, 185, 230 แกรม 3.) KI สีน้ำตาลอ่อน (ผสมเยื่อกระดาษ) น้ำหนัก 125, 150, 185 แกรม 4.) TA-Stax สีเหลือง น้ำหนัก 125, 150 แกรม
 
+ กระดาษแผ่นกลาง-ลูกฟูก (Corrugating Medium) ขนาดลอนลูกฟูก A, B, C, D น้ำหนัก 105, 115, 125, 185 แกรม
 
+ กระดาษแผ่นใน (Single Face Liner Board) มี 5 ชนิดเหมือนแผ่นนอก
 
 
     
  HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS & EVENT | PAPER KNOWLEDGE | CONTACT US