• กระดาษคราฟท์ (Kraft Paper)
 
+ กระดาษคราฟท์น้ำตาล
 
- กระดาษคราฟท์น้ำตาล 100 , 110 แกรม ขนาด 35x47
+ กระดาษคราฟท์น้ำตาลเหลืองทอง KA
 
- กระดาษคราฟท์น้ำตาลเหลืองทอง 125, 150 แกรม ขนาด 35x47
- กระดาษคราฟท์น้ำตาลเหลืองทอง 230 แกรม ขนาด 32x46
- กระดาษคราฟท์น้ำตาลเหลืองทอง 335 แกรม ขนาด 46.5x31
+ กระดาษคราฟท์น้ำตาลอ่อน KI
 
- กระดาษคราฟท์น้ำตาลอ่อน KI 125, 150, 185 แกรม ขนาด 35x47
+ กระดาษคราฟท์น้ำตาล KP
 
- กระดาษคราฟท์น้ำตาล 275 แกรม ขนาด 31x43
+ กระดาษคราฟท์น้ำตาล CP
 
- กระดาษคราฟท์น้ำตาล 230 แกรม ขนาด 40x47
- กระดาษคราฟท์น้ำตาล 350, 450 แกรม ขนาด 39.75x47
 
     
  HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS & EVENT | PAPER KNOWLEDGE | CONTACT US