• กระดาษกล่องแป้งหลังขาว (White-Back Duplex Board)
 
+ กระดาษกล่องแป้งหลังขาว บางเลน
 
- กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 310 , 350 , 400 , 450 , 500 แกรม ขนาด 31x43 , 35x43
+ กระดาษกล่องแป้งหลังขาว อินโด IK
 
- กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 250 แกรม ขนาด 31x43, 35x43
- กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 270 แกรม ขนาด 35x43
 
     
  HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS & EVENT | PAPER KNOWLEDGE | CONTACT US