• กระดาษกล่องแป้งหลังเทา (Duplex Board)
 
+ กระดาษกล่องแป้งหลังเทา ไร่ขิง
 
- กระดาษกล่องแป้ง 270 แกรม ขนาด 31x43, 35x43
+ กระดาษกล่องแป้งหลังเทา บางเลน
 
- กระดาษกล่องแป้ง 310 , 350 , 400 , 450 , 500 แกรม ขนาด 31x43 , 35x43
 
     
  HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS & EVENT | PAPER KNOWLEDGE | CONTACT US