• กระดาษปอนด์ลายน้ำ (Water Marked Paper)
 
+ กระดาษปอนด์ลายน้ำ REFLEX
 
- ปอนด์ลายน้ำ 80 แกรม ขนาด 24x34, A4
- ปอนด์ลายน้ำ 100 แกรม ขนาด 24x34
 
     
  HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS & EVENT | PAPER KNOWLEDGE | CONTACT US