• กระดาษปอนด์ (Plain Paper)
 
+ กระดาษถ่ายเอกสาร (รีมใหญ่) Thai Paper - PPC
 
- กระดาษปอนด์ถ่ายเอกสาร 70 แกรม ขนาด 31x43, 25x35.5, 33.5x23.5. 34.5x28 และ หน้าม้วน
- กระดาษปอนด์ถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด 31x43, 25x35.5, 33.5x23.5. 34.5x28 และ หน้าม้วน
 
     
  HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS & EVENT | PAPER KNOWLEDGE | CONTACT US