• กระดาษการ์ดขาว (White Card Paper)
 
+ กระดาษการ์ดขาว Thai Paper
 
- กระดาษการ์ดขาว 120, 150, 180, 210, 240 แกรม ขนาด 25.5x35.5, 31x43
+ กระดาษการ์ดขาว กรุงไทย
 
- กระดาษการ์ดขาว 270, 300, 350, 400 แกรม ขนาด 31x43
 
     
  HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS & EVENT | PAPER KNOWLEDGE | CONTACT US