• กระดาษปรู๊ฟ (Newsprint)
 
+ ปรู๊ฟสี (B) ฟ้า, เหลือง, ชมพู, ส้ม, เขียว ขนาด 31"x43" แกรม 50
 
 
     
  HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS & EVENT | PAPER KNOWLEDGE | CONTACT US