• กระดาษปรู๊ฟ (Newsprint)
 
+ ปรู๊ฟขาว CN
 
- ปรู๊ฟขาว 48.8 แกรม ขนาด 24x35, 31x43
+ ปรู๊ฟสี B
 
- ปรู๊ฟสี - สีฟ้า, เขียว, ชมพู, เหลือง, ส้ม 50 แกรม ขนาด 31x43
 
     
  HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS & EVENT | PAPER KNOWLEDGE | CONTACT US