• กระดาษการ์ดสี (Colored Card Paper)
 
+ กระดาษการ์ดสี Thai Paper
 
- การ์ดสี 110 แกรม ขนาด 25x35.5, 31x43 ฟ้า, เขียว, ชมพู, เหลือง, ครีม, ม่วง, ส้ม
- การ์ดสี 150, 180 แกรม ขนาด 25x35.5, 31x43 ฟ้า, เขียว, ชมพู, เหลือง
- การ์ดสี 210, 240 แกรม ขนาด 31x43 ฟ้า, เขียว, ชมพู, เหลือง
+ กระดาษการ์ดสีกรุงไทย
 
- การ์ดสี 300, 350 แกรม ขนาด 31x43 ฟ้า, เขียว, ชมพู, เหลือง, ส้ม
 
     
  HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS & EVENT | PAPER KNOWLEDGE | CONTACT US