• กระดาษปอนด์ (Wood Free Paper)
 
+ กระดาษปอนด์ขาว aA (A – PRINT)
 
- กระดาษปอนด์ 60 , 70 แกรม ขนาด 24x35 , 31x43
- กระดาษปอนด์ 80 แกรม ขนาด 24x35 , 25x35.5 , 31x43 และ หน้าม้วน
- กระดาษปอนด์ 100 แกรม ขนาด 24x35 , 31x43 และ หน้าม้วน
- กระดาษปอนด์ 120 แกรม ขนาด 24x35, 31x43 และ หน้าม้วน
+ กระดาษปอนด์ขาว Thai Paper (Offset PRO)
 
- กระดาษปอนด์ Pro New 60 แกรม ขนาด 24x35, 31x43, 25x35.5
- กระดาษปอนด์ Pro New 70, 80 แกรม ขนาด 24x35, 31x43, 25x35.5, 28x40, 28x36
- กระดาษปอนด์ Pro New 100 แกรม ขนาด 24x35, 31x43, 28x40
- กระดาษปอนด์ Pro New 120 แกรม ขนาด 24x35, 31x43
+ กระดาษปอนด์ขาว Thai Paper (Green Plus)
 
- กระดาษปอนด์ Green Plus (50% Eco Fiber) 60 แกรม ขนาด 24x35, 31x43
- กระดาษปอนด์ Green Plus (50% Eco Fiber) 70, 80 แกรม ขนาด 24x35, 31x43, 28x40, 28x36
- กระดาษปอนด์ Green Plus (50% Eco Fiber) 100 แกรม ขนาด 24x35, 31x43
+ กระดาษปอนด์ขาว Thai Paper (BM)
 
- กระดาษปอนด์ BM 55, 60, 70, 80 แกรม ขนาด 24x35, 31x43
 
     
  HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS & EVENT | PAPER KNOWLEDGE | CONTACT US